Followers

Nuffnang

Monday, 6 August 2012

Kehidupan Zuhud Nabi Muhammad S.A.WSuatu ketika Rasulullah S.A.W bersumpah akan berpisah dengan isteri-isterinya selama satu bulan, sebagai peringatan bagi mereka kerana kurang biasa mengikuti kehidupan baginda yang zuhud. Selama sebulan baginda tinggal seorang diri dalam sebuah kamar sederhana yang letaknya agak tinggi.

Terdengar khabar di kalangan para sahabat bahwa Nabi SAW telah menceraikan semua isterinya.

Ketika Umar Bin Al-Khattab mendengar khabar ini, segera dia berlari ke masjid.
Setiba di sana, dia melihat para sahabat sedang duduk termenung, mereka bersedih dan menangis. Juga kaum wanita, mereka menangis di rumah-rumah mereka.

Kemudian Umar pergi menemui puterinya, Hafshah, yang telah dinikahi oleh Rasulullah S.A.W. Umar juga mendapati Hafshah sedang menangis di kamarnya. Dia kemudian bertanya kepada Hafshah, “Mengapa engkau menangis? Bukankah selama ini aku telah melarangmu agar tidak melakukan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan Rasulullah S.A.W?”


Hafshah tak menjawab apa-apa, dia terus menangis.

Umar lalu kembali ke masjid, terlihat olehnya beberapa orang sahabat sedang menangis di mimbar. Kemudian dia duduk bersama para sahabat, lalu berjalan ke arah kamar Nabi Muhammad S.A.W, yang terletak di tingkat atas masjid. 
Umar mendapati Rabah, sahabat yang selalu mengikuti Rasulullah, dan dia meminta kepada Rabah agar memohon izin kepada Rasulullah untuk menemuinya.

Rabah menghadap Nabi S.A.W, kemudian kembali dan memberitahukan bahawa dia telah menyampaikan permohonan izin Umar, namun Nabi S.A.W hanya diam.


Permintaan untuk menjumpai Nabi S.A.W diulang beberapa kali, hingga ketiga kalinya barulah Nabi Muhammad S.A.W mengizinkan Umar untuk naik menghadapnya.

Ketika masuk, Umar melihat Nabi S.A.W tengah berbaring di atas sehelai tikar yang diperbuat dari pelepah daun kurma, sehingga pada badan Nabi S.A.W yang putih bersih itu terlihat jelas bekas-bekas guratan daun kurma. Di tempat kepala baginda ada sebuah bantal yang diperbuat dari kulit binatang yang dipenuhi daun dan kulit pohon kurma.

Selepas mengucapkan salam kepada baginda, Umar kemudian bertanya, “Apakah Tuan telah menceraikan isteri-isteri Tuan, ya Rasulullah?”


Nabi S.A.W menjawab, “Tidak.”

Umar sedikit lega, lalu dia mengatakan, “Ya Rasulullah, kita adalah kaum Quraisy yang selamanya telah menguasai wanita-wanita kita. Tetapi setelah kita hijrah ke Madinah, keadaannya sungguh berbeza dengan orang-orang Ansar. Mereka telah dikuasai wanita-wanita mereka sehingga wanita-wanita kita terpengaruh dengan kebiasaan kaum Anshar.”

Nabi S.A.W tersenyum mendengar perkataan Umar.

Umar pun menangis.

Umar lalu memperhatikan keadaan kamar Nabi S.A.W. Terlihat tiga lembar kulit binatang yang telah disamak dan sedikit gandum di sudut kamar itu, selain itu tidak terdapat apa-apa pun. Umar menangis tersengguk-sengguk melihat keadaan Nabi yang seperti itu.

Tiba-tiba Rasulullah S.A.W bertanya kepada Umar, “Mengapa engkau menangis, wahai Umar?”


“Bagaimana saya tidak menangis, ya Rasulullah. Saya sedih melihat bekas tanda tikar di badan Tuan yang mulia dan saya prihatin melihat keadaan kamar ini. Semoga Allah S.W.T mengkurniakan kepada tuan bekal yang lebih banyak.

Orang-orang Parsi dan Rom yang tidak beragama dan tidak menyembah Allah, tetapi raja mereka hidup mewah. Mereka hidup dikelilingi taman yang di tengahnya mengalir sungai, sedangkan engkau adalah rasul Allah, tetapi engkau hidup dalam keadaan sangat miskin,” kata Umar Bin Al-Khattab.

Mendengar jawapan Umar, Rasulullah SAW bangun dan berkata, “Wahai Umar, sepertinya engkau masih ragu mengenai hal ini. Dengarlah, kenikmatan di alam akhirat tentu akan lebih baik daripada kesenangan hidup dan kemewahan di dunia ini. Jika orang-orang kafir itu dapat hidup mewah di dunia ini, kita pun akan memperoleh segala kenikmatan tersebut di akhirat nanti. Di sana kita akan mendapatkan segala-galanya.”

Kata-kata Nabi, “Jika orang-orang kafir itu dapat hidup mewah di dunia ini, kita pun akan memperoleh segala kenikmatan tersebut di akhirat nanti” tentu tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahawa keadaan di akhirat, dalam hal ini di syurga, sama dengan “kenikmatan tersebut”. Kerana, dalam sebuah hadis dikatakan, kenikmatan di syurga itu sungguh luar biasa, belum pernah kita lihat dan kita dengar sebelumnya, bahkan kita bayangkan saja belum.

Mendengar sabda Nabi, Umar merasa menyesal. Lalu dia berkata, “Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah S.W.T untuk saya. Saya telah bersalah dalam hal ini.”

Rasulullah S.A.W membesarkan hati sahabatnya itu. Umar pun merasa lega.

Kehidupan baginda yang zuhud itu pun menjadi salah satu keutamaan baginda yang sebelumnya sering disalahertikan oleh para isterinya. Dan setelah kejadian itu, Rasulullah menasihati para isterinya akan kepastian janji-janji Allah S.W.T di yaumul akhir. Para isteri itu pun akhrinya menyesali perilaku mereka dan memperbaharui kesetiaan mereka kepada Rasulullah S.A.W bahawa, apa pun yang terjadi, mereka semua memilih mengikut Rasulullah S.A.W, termasuk untuk hidup zuhud.


Sumber: http://www.madinatulilmi.com/

No comments:

Post a Comment